zondag, mei 16, 2021

Allen tegen Allen - Luuk Bouwman

Allen tegen Allen op IMDb (7,3)
 Allen tegen Allen op Moviemeter (3,66)

Voor mij eigenlijk een soort horrormovie, deze documentaire. Heb me jarenlang actief ingezet tegen fascisme en racisme (stukken geschreven, demonstraties gelopen, festivals helpen opzetten), dus de materie houdt me bezig. Zeker de laatste jaren, zeker na de laatste verkiezingen. 

Deze documentaire belicht de opkomst van "het ware fascisme" in Nederland , over de periode van 1921 tot 1946. Mondiaal gezien popten de partijen als klaprozen uit de grond, Nederland was daarin niet anders dan Duitsland, Scandinavië , de Meditterane landen of de Angelsaksische landen. 

De documentaire ontvouwt zich aan de hand van een ooit gemaakte "landkaart van het Nederlands fascisme" : een woud van vertakkingen en afsplitsingen die langs allerlei kleine partijtjes met eufemistische naamgeving leidt. Griezelige namen komen voorbij: niet alleen de bekende Mussert en Rost van Tonningen, maar ook gezworenen als Jan Baars, Alfred Meijer, van Geelkerken en de gebroeders Heighton. 

Het blijft huiveringwekkend om te volgen, net zoals het huiveringwekkend blijft om te zien wat voor enorme collecties er zijn aangelegd van NSB- , fascistenbonden- en nazi-parafernalia. Niet iedereen heeft daar slechte bedoelingen bij , voor velen gaat het om geschiedschrijving. Maar het is zorgwekkend dat er zoveel van die spullen voorhanden waren. En dus ten dele nog zijn. 

Laten we lering trekken. Geen opmerkingen:

Worth (aka What is life worth) - Sara Colangelo

Worth op IMDb (6,8)   Worth op Moviemeter (3,09) Moderne geschiedenis, altijd interessant om daar een film van te mogen kijken. Deze gaat ov...