donderdag, mei 16, 2024

1945 Battle behind nazi lines (aka Wolves of War) - Giles Anderson

1945 Battle behind nazi lines op IMDb (3,9)
 Wolves of War op Moviemeter (1,56)

Hoewel het verhaal heroïsch (en op waarheid gebaseerd) is, is de uitvoering een pittig stukje minder. Dat ziet u ook wel aan de publiekswaardering op de beide hierboven genoemde filmsites. Te veel formule, te weinig onverwachte spanning. 

1945, het einde van de oorlog nadert. Maar er moeten nog wel wat beslissende slagen geleverd worden, de definitieve verandering moet nog plaatsvinden.

Daartoe wordt een klein Brits commando naar Duitsland gestuurd en achter de linies gedropt om daar een Britse geleerde weg te halen. Deze geleerde heeft een strategisch wapen ontwikkeld dat de Britten aan de overwinning moet helpen. Maar ja:, dat gaat natuurlijk niet zomaar. 

De onderlinge problemen en motivaties in de commandogroep lijken nog wel oplosbaar, maar de felle Duitse weerstand onder leiding van protonazi Becker dunt de groep al snel uit. Wanneer blijkt dat de professor ook zijn dochter in het spel betrekt en deze vervolgens een dubieuze dubbel speelt, wordt het uitermate lastig om de opdracht naar behoren te vervullen.

Met: Ed Westwick, Rupert Graves, Anastasia Martin, Dean Williams

Geen opmerkingen:

Worth (aka What is life worth) - Sara Colangelo

Worth op IMDb (6,8)   Worth op Moviemeter (3,09) Moderne geschiedenis, altijd interessant om daar een film van te mogen kijken. Deze gaat ov...