zaterdag, mei 11, 2024

Back Roads- Alex Pettyfer

Back Roads op IMDb (6,3)
 Back Roads op Moviemeter (3,05)

Deprimerende film die ook nog eens niet heel goed is. Terwijl de bedoelingen van de hoofdrolspeler uitermate nobel zijn, maar hij is niet onder een gelukkig gesternte geboren.

"Hij" is Harley Altmeyer, een jongeman die noodgedwongen voor zijn drie zussen zorgt. Dat doet hij omdat zijn moeder langdurig in de gevangenis zit, nadat ze zijn vader had doodgeschoten. 

Harley heeft de beste bedoelingen, runt twee baantjes tegelijk en is wel degelijk betrokken bij zijn jongere zusjes, al botst hij wel regelmatig met Amber. Amber is de oudste van de drie zussen, bijna volwassen en uitgegroeid tot een uitdagende sexy vrouw. Harley ziet met lede ogen aan hoe zij de ene na de andere man uit de buurt meesleept in haar lustgevoelens. Liever zag Harley dat zij ook een baantje zocht zodat het extra inkomen het gezin ten goede zou komen. Nu leidt het tot knetterende ruzies tot die twee terwijl we wel degelijk zien dat ze warmte en zorgzaamheid naar elkaar uitstralen.

Door de zware druk die er op hem rust, heeft Harley zijn studie nooit kunnen aanvangen, net zoals hij nooit het vrijerspad op heeft kunnen gaan, Alles bij elkaar blijkt het een giftige explosieve cocktail waarin Harley, zijn zussen, de achtergronden van zijn ouders, zijn eerste scharrel (een lieve vrouw uit de buurt die in een scheiding verwikkeld is) langzamerhand tot een onvermijdelijke climax komen waarbij Harley's opofferingsgezindheid hem duur komt te staan. 

Met: Alex Pettyfer, Jennifer Morrison, Nicola Peltz Beckham, Juliette Lewis, Hala Finley, Chiara Aurelia

Geen opmerkingen:

Worth (aka What is life worth) - Sara Colangelo

Worth op IMDb (6,8)   Worth op Moviemeter (3,09) Moderne geschiedenis, altijd interessant om daar een film van te mogen kijken. Deze gaat ov...