donderdag, juli 20, 2023

Hummingbird (aka Redemption) - Steven Knight

Hummingbird op IMDb (6,2)
 Hummingbird op Moviemeter (2,97)

Volbloed wraakfilm (pun intended). Als je Jason Statham op de affiche ziet staan, weet je wat je krijgt. Maar ja, een filmcriticus moet blijven trainen, die moet zich door genres heenwerken. 

Statham speelt Joey, een doorgedraaide Afghanistan-vechter die uit het uniform stapte toen zijn complete legereenheid werd omgebracht en hij als enige overleefde door net buiten het schootsveld van de vijand te zitten. Het gaat niet goed met Joey, zo leren wij een jaar later: hij leeft op straat, zuipt zich ongans en krijgt regelmatig harde klappen. 

Bij een klopjacht die op hem wordt gemaakt omdat hij verzet biedt tegen de klusjesmannen van de drugsbazen, weet hij net op tijd te ontsnappen door een chic appartement binnen te vallen. Hij leert al snel dat het een appartement van een fotograaf is die tot oktober dat jaar in New York aan een klus werktl: het pand is dus enige tijd voor hem. 

Eerst herstelt hij van zijn verwondingen, vervolgens eigent hij zich wat spullen en geld van de fotograaf toe, daarna gaat hij op zoek naar de etterbakken die zijn straatvriendinnetje hebben gegijzeld en elders aan het werk gezet. Hij richt zich bij de daklozenopvang van de Sisters of Redemption tot de lieve non Christina, die moeite heeft om vriendelijk te blijven tot de brute Joey, waarin ze overigens wel een goede inborst vermoedt. Puntje bij paaltje: Christina weet informatie los te krijgen wie de bende leidt die Joey's vriendin heeft gekaapt, ze vertrouwt het Joey toe maar weet dat hij - inmiddels zelf in dienst van een agressieve Chinese bende- niet christelijk zal omgaan met de man zodra hij deze vindt. ZE besluit te helpen, waarbij de twee onvermijdelijk nader tot elkaar komen. 

Met : Jason Statham, Agata Buzek

FIN - song : Dario Marinelli - Joey's career

Geen opmerkingen:

Worth (aka What is life worth) - Sara Colangelo

Worth op IMDb (6,8)   Worth op Moviemeter (3,09) Moderne geschiedenis, altijd interessant om daar een film van te mogen kijken. Deze gaat ov...