zondag, december 13, 2020

Official Secrets - Gavin Hood


 Official Secrets op IMDb (7,3)

: Ach, het is maar een film, he>". Film is verbeelding en vaak worden zakenn mooier voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid geweest (zouden) zijn. In al die jaren dat ik film kijk, is er één bepaald genre dat me boos kan krijgen bij het bekijken: de politieke thriller. Helemaal als ie op waarheid gebaseerd is. Dit is er zo een, vooral omdat ik me die fase van de actualiteit nog heel goed voor de geest kan halen. 

Katherine Gun werkt voor GCHQ, een onderdeel van de Britse geheime dienst waar men zich voornamelijk bezig houdt met het winnen van informatie door afluistering en wroeten in persoonlijke levens. Dat gebeurt al decennialang en is op zich niet schokkend. Maar dan, we gaan terug naar begin deze eeuw. Alle medewerkers van Katherine's afdeling krijgen een mail waarin een memo van de NSA, de Amerikaanse collega-spionagedienst oproept om informatie in te winnen van diverse landen die niet tot de selecte club van de VN Veiligheidsraad behoren, maar die wel mee mogen stemmen. Afrikaanse landen, Oosteuropese landen. Katherine en haar collega's worden geacht dubieuze informatie te achterhalen waarmee deze landen onder druk kunnen worden gezet om in te stemmen met het Amerikaans-Britse voorstel om ten oorlog te trekken tegen Saddam Hoessein. Deze Iraakse dictator is volgens George Bush jr en volgens Tony Blair in het bezit van massavernietigingswapens en daarmee een gevaar voor zowel zijn eigen volk als voor de wereld. Stafchef Powell probeert de VN-vergadering in te stemmen met een Shock & Awe- offensief die weliswaar duizenden levens kan kosten maar die ook dat deel van de wereld bevrijdt van deze gruwelijke dictator. 
Katherine voelt zich moreel bezwaard en doet iets wat bij haar dienst not done is: ze lekt het memo naar de vredesbeweging en weet dat die ermee naar de pers zal gaan. Er ontstaat grote beroering in het land, in de wereld: terwijl de eerste bommen op de burgerbevolking vallen, zoekt de Britse overheid naar het lek, dat ze dankzij de dappere houding van Katherine al snel vinden: Katherine wordt beschuldigd van een vorm van landverraad en ze zoekt hulp hij een advocatencollectief. Ze respecteert haar zwijgplicht onder 1 voorwaarde: ze zal deze actie alleen eenmalig laten zijn als ze niet voor het gerecht gedaagd wordt. If not, dan komt alles op tafel. Beide kanten bevinden zich in een prisoner's dilemma. 

Met : Keira Knightley, Ralph Fiennes, Matt Smith, Matthew Goode
Geen opmerkingen:

Svaniti nella notte (aka Vanished in the night) - Renato de Maria

Svaniti nella notte op IMDb (5,2)   Svaniti nella notte op Moviemeter (2,58) Half gelukte thriller, die we vooral bekeken vanwege de goede e...