donderdag, mei 31, 2007

Beeldenstorm


Nooit heb ik iets begrepen van de moralisten die na een revolutie bepalen dat kunstwerken en standbeelden van de vorige periode vernield, zerstört dienen te worden.
De majestueuze tv-plaatjes van het neerhalen van het beeld van Saddam Hoessein, ik heb ze nooit zo op waarde geschat als men daar destijds deed.
Hoe verschikkelijk ook immers, later dient men er wel geschiedkundig op terug te kunnen kijken.
Zo was het hier in de 80-jarige oorlog, zo was het met de entartete kunst die de duitschers wilden vernielen, zo was het met de boekverbrandingen, zo zal het altijd gaan.

Om die reden ben ik blij dat het Rijksmuseum thans de trotse eigenaar is van het ultiem foute schilderij "De nieuwe mensch".
Met zwaard in de hand, zojuist overwinnaar van het communisme, het kapitalisme en het vrijzinnige leven van de Verlichting, gaat de afgebeelde held een nieuwe toekomst tegemoet: het nationaal-socialisme.

Hoe waanzinnig ook dit beeld, het dient bewaard te blijven voor de eeuwigheid.
Zo vindt Begt

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Een boeddhist zou zeggen: Nooit begrepen dat die westerlingen zich zo druk maken om materialistische zaken. Het gaat om het proces en niet om het product. Zo veegde hij het mozaiek, een maandenlang karwei, bij voltooiing meteen aan de kant.
En ook de christen heeft zo'n uitdrukking: Gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren.
Indianen en Aboriginals hechten ook weinig waarde aan spullen voor de eeuwigheid. Zij hechten veel meer waarde aan moeder Natuur.
Wij besteden in het westen miljarden aan materialistische zaken. Meer, meer, meer. Maar spiritueel slaat de verarming toe.

Wat mij betreft hoeven we de nieuwe mensch niet te verheerlijken of te conserveren. Laten we om andere dingen druk maken!

begt zei

Het gaat ook niet om verheerlijken, ano, om conserveren wel. Ik heb dan wel geen referenties in de religies, maar weet wel dat zowel wetenschappelijk als organisatorisch onderzocht is dat de beste manier om een samenleving te aanvaarden, is om te weten hoe die samenleving is ontstaan en op welke waarden die gestoeld is.
Derhalve moet je je eigen geschiedenis ook kennen...