maandag, februari 07, 2005

Eerwraak

Op het risico af dat ik in het verkeerde kamp wordt ingedeeld: ik ben het volledig met mevrouw AHA eens dat er iets gedaan moet worden aan misbruik van de eerwraak-traditie. Recentelijk zijn er toch een aantal dramatische voorbeelden van aan te dragen dat de familiaire oplossing van ritueel ombrengen van "afvalligen" een schandvlek is op de menselijke beschaving.
We moeten ernaar toe dat politie en rechters de bedreigingen die deze groep -bijna altijd- dames treffen net zo serieus worden genomen als die aan het adres van politici, mediatypes of andersoortige kopstukken. Sterker nog: serieuzer. Bedreigingen in familieverband zijn een dermate reëel gevaar omdat men waarschijnlijk al een drempel overmoet om zus, dochter of nicht het levensrecht te betwisten. Dus àls men dan overgaat tot doodsbedreiging dan moet dat ook serieus genomen worden.

Eén ding nog: laat dit nou niet uitgelegd worden als het volgende voorbeeld van islamminderwaardigheid. "We" hoeven ons in onze westerse wereld helemaal niet superieur te voelen als we weten welke levens verloren gaan door incest op de Veluwe, misbruik binnen de katholieke kerk en gedwongen abortussen in de combinatie van beiden.
Kortom: kwestie van balk en splinter!

Geen opmerkingen: