woensdag, april 13, 2005

Missers

Ik misser een paar: waar zijn ze nou, die Lodewijk de walen en doekle terpstra's en Agnes Jongeriussen? Die zouden toch allang al bezig moeten zijn het najaarsaccoord open te breken, alle onlangs afgesloten CAO's ontbindend te verklaren en ervoor te zorgen dat van alle werknemers in Nederland de afgesproken nullijn verlaten wordt.

Als de topmannen het niet begrijpen: die mensen daar onder jullie (van vlak tot ver onder jullie) zijn degenen die het voor jullie mogelijk maken uberhaupt een salaris te eisen!! En als je dat dan op deze manier doet, met zulke wanstaltige bedragen, hep dan een beetje begrip voor een extra looneis.
Waag niet te weigeren, zou ik bijna zeggen.

en wie is er nou niet voor een heeeete zomer??!!???

Geen opmerkingen: