dinsdag, april 26, 2005

Monarchie=hypocrisie

Den Haag, dinsdag: voor de tweede kamer een demo vóór een generaal-pardon, dat Koningin Beatrix zou moeten verlenen aan 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers. Asielzoekers die vaak op de vlucht zijn geslagen voor misdadige regimes, asielzoekers die hun leven niet zeker waren en alles in de waagschaal stelden om weg te komen.
170.000 nederlanders hebben hun handtekening gezet voor zo'n gratie-verlening.

Auschwitz, dinsdag: een nieuw Nederlands tentoonstellingspaviljoen wordt geopend. geopend door prins Willem-Alexander en zijn Maxima.
"Ontroerd" tekent WA een register, waarbij hij zijn wens uitspreekt dat er "nooit meer auschwitz" komt, opdat wij deze vreselijke periode uit de geschiedenis nooit vergeten. Die periode waarin mensen hun leven niet zeker waren, alles in de waagschaal stelden om weg te komen, waarin mensen op de vlucht gingen voor een misdadig regime.

willem alexander is zoon van Beatrix. Beatrix verleent dat generaal-pardon niet, veel van de 26000 moeten terug. Terug naar hun misdadige regime, naar de onzekerheid over hun eigen leven.
Maar Willem Alexander heeft er toch mooi weer een openingetje bij gepresenteerd, hij kon toch weer mooi even ergens "namens zijn volk" bij aanwezig zijn.

Mijn lief was nog meer verontwaardigd dan ik hierover, en dat is een prestatie. Onze magen draaien om van zoveel vertekend moreel besef..

Geen opmerkingen: