maandag, januari 01, 2018

Experimenter - Michael Almereyda

Experimenter op IMDb (6,6)
Geslaagde biopic over leven en werk van Stanley Milgram, de befaamde gedragspsycholoog. In 1961 voerde hij zijn bekendste experiment uit: hij zette twee mensen aan een elektrisch apparaat waarbij de ene de leraar was en de andere de leerling. Zodra de leerling een fout antwoord gaf, moest de leraar hem een stroomstoot toenam. Hoe vaker fout, hoe sterker de stroomstoot.
Milgram wilde daarmee aantonen dat mensen door hun neiging tot gehoorzaamheid is aan te leren dat ze anderen daarmee pijn kunnen doen. Uiteraard is dit een verwijzing naar het "befehl ist befehl" in de verderfelijke nazi-theorie├źn. Verderfelijk zeker, maar met dit experiment is bewezen dat mensen ver gaan in dit gedrag. En dat het dus eigenlijk in iedereen zit.
De kritiek was vernietigend: Milgram had de deelnemers misleid en aangezet tot marteling. Zijn hele leven lang is hij achtervolgd met deze kritiek, ook nadat hij met diverse andere experimenten vele andere kanten van social behaviour openbaarde, waaronder meerdere positieve kanten.

Filmisch is het niet het meest geslaagd overigens: er wordt heel bewust met bordkarton en greenscreens gewerkt om een tijdsbeeld neer te zetten. Ook de moeilijkheden in het huwelijk van Milgram worden niet altijd even kundig in scene gezet , maar dan nog vond ik de film als totaal best te harden. Voornamelijk door de interessante materie, vermoed ik.

 Met : Peter Sarsgaard, Winona Ryder


PS: ik beloof het komend jaar te werken aan betere recensies, ik kan beter dan het bovenstaande. 

Geen opmerkingen: