donderdag, juni 17, 2004

De Freimarkt-lüge

De VVD is al jaren de koning van het volksgemoed! Al lang voor de LPF wist zij, hoewel al meer dan vijftien jaar deelnemer in alle respectievelijke kabinetten, het volk te laten vinden dat de regering haar overheidsbemoeienissen los moest laten en de vrije markt haar werk te laten doen. Daar zitten immers haar kiezers: vastgoedpiraten, optieregeling-opstrijkers en (onbegrijpelijk maar waar) een heleboel kleine zelfstandigen. Die zeggen altijd: "ik moet wel VVD stemmen, ik ben ondernemer". Alsof de VVD ooit iets doet voor die kleine man, het lijkt me niet.
Onder dwang en drang van de Volkspartij is inmiddels de stroommarkt vrijgegeven, in straattaal: verkwanseld aan de energiemaatschappijen.
Immers, de bevolking zou daarvan profiteren, want dogmatisch denken leert dat vrije markt altijd zorgt voor lagere prijzen. No way dus, waarschijnlijk hebben de bedrijven de onderlinge afspraken goed gemaskeerd maar ze hebben in ieder geval voor elkaar dat de energieprijzen voorlopig niet dalen, eerder andersom.
Ik vind het wederom een bewijs dat we zijn overgeleverd aan piraten: we leven in een econocratie, waarin denken en doen door markt in plaats van door mensen bepaald wordt.

Geen opmerkingen: