donderdag, juni 17, 2004

De Gulf war-lüge

En da's reden twee, die onder de voeten van de Bush-clan weggevaagd wordt.
Werd eerder al aangetoond dat zijn bewering, dat Irak massavernietigingswapens bezit, gebaseerd was op drijfzand, nu is ook reden twee ontkracht.
We moesten immers Irak ook wel binnenvallen omdat meneer Saddam banden had met Al Quaeda, dat was natuurlijk bedreigend voor de Westerse wereld.
Dat argument kan dus ook al niet worden bewezen: er werd een hele commissie opgezet maar die hebben in ruim een jaar tijd de feiten niet kunnen staven.

Wat blijft er dan nog over? Zie de post hieronder: de vrije oliemarkt kwam natuurlijk in gevaar, althans: de VS-belangen daarin. Dat is natuurlijk de voornaamste reden dat de Amerikanen "democratie gingen brengen". De andere, achterliggende gedachte is natuurlijk dat pappie diens werk nog niet had afgemaakt en er dus achterstallige rekeningen moesten worden vereffend.

Geen opmerkingen: