maandag, oktober 25, 2004

Vorstelijk belonen

Ja, wat moet ik dáár nou nog op zeggen? Gesprekken over bezuinigingen tussen kabinet en vakbeweging lopen op niets uit, berekeningen over het inkomen van de nederlanders volgend jaar worden steeds somberder, maar gelukkig is Janindestraat "brood en spelen" in het vooruitzicht gesteld:
volgend jaar is het zilveren jubileum van Beatrix en dat wordt een groot feest. Een miljoentje of acht extra is er op de koninklijke begroting neergezet, zodat heel het volk kan buigen vanwege 25 jaar gezellige troonredes. We zijn afgedaald tot Noord-Koreaans niveau: knipmessend buigen, dat mag het volk nog doen als hare goddelijke Pruikheid haar feestje gaat vieren! Vlaggetje, hoedje en toeter, een paar koetsritten en een jubileumfeest met louter hoogwaardigheidbekleders: dat kost u dus acht miljoen!
Republikeinen, waar zijn jullie..?

Geen opmerkingen: