zaterdag, mei 15, 2021

Elvis & Nixon - Lisa Johnson

Elvis & Nixon op IMDb (6,4)
Elvis & Nixon op Moviemeter (2,78)

Heerlijk niemendalletje over een non-issue, over een voetnoot in de muziekgeschiedenis. 

Dat Elvis Presley een van de beroemdste mensen op aarde was, staat buiten kijf. Dat hij de grootste was in zijn vak is een kwestie van smaak en interpretatie, maar dat hij goed was in wat ie deed, dat kan en zal niemand ontkennen. 

De waardering moet de man naar het hoofd gestegen zijn want op een zeker moment in zijn carrière achtte hij zich blijkbaar groot genoeg om "het land te willen redden". Hij zet zijn trouwe secondant Jerry Schilling aan tot het maken van een afspraak met de president. Want Elvis wil hem betrekken bij zijn plan om de Amerikaanse jeugd te behoeden voor dwaling: dwaling in drugs en communistische activiteiten. 

De Amerikaanse president Nixon was niet een van de hipste: hij kende natuurlijk de naam Elvis Presley wel, maar vond het artiestenleven te futiel om ook maar enigszins van belang te zijn, laat staan om mondiaal gewicht te hebben. Schilling moet stevig aan de bak om de medewerkers van de president te overtuigen van nut en noodzaak van een onderhoud tussen hun beider bazen. Elvis zelf vindt het allemaal maar vreemd dat niet iedereen het belang van zijn plan inziet, druipt zelfs bijna teleurgesteld af maar ontdekt net op tijd dat er wellicht een ingang is voor een gesprek: Nixon heeft dochters. In de rock& roll-leeftijd nog wel. Een nieuwe reeks onderhandelingen begint.

Met : Michael Shannon, Kevin Spacey, Alex Pettyfer, Colin Hanks , Johnny Knoxville

 FIN - song :Blood, Sweat & Tears- Spinning Wheel

Geen opmerkingen:

Svaniti nella notte (aka Vanished in the night) - Renato de Maria

Svaniti nella notte op IMDb (5,2)   Svaniti nella notte op Moviemeter (2,58) Half gelukte thriller, die we vooral bekeken vanwege de goede e...