dinsdag, januari 07, 2020

The Anderson tapes- Sidney Lumet

The Anderson Tapes op IMDb (6,4)
..and introducing Christopher Walken. De titelrol van deze film is niet alleen door de vormgeving interessant, het illustreert ook goed in welk tijdvak we ons bevinden. Dat broekie met dat blotebillengezicht , het is m echt. Klaarblijkelijk heeft hij een goede leerschool gehad, want in deze film trekt hij op met Sean Connery. Die stond op dat moment aan de vooravond van zijn laatste Bond-rol en maakte deze in alle opzichten aparte film. Het is "The Italian Job" meets "The Truman Show".
De Anderson uit de titel is Duke Anderson, op het punt om te worden vrijgelaten na 10 jaar gevangenschap. Anderson is een onverbeterlijke boef , hetgeen de recherche op het idee brengt hem te volgen: alles wat hij doet wordt op camera en/of tape gezet. Men weet dat Duke vroeg of laat toch weer in de misdaad belandt.
Dat klopt; met zijn oude celmaatje "The Kid" beraamt hij een grootscheepse heist op een appartementencomplex. Niet één inbraak, nee: álle appartementen moeten worden leeggehaald door een door Anderson opgeleid team. Hij waant zich onbespied, maar de politie kan alle voorbereidingen volgen. Toch komt hij nog aardig ver.

De film is vooral interessant vanwege de mateloze fascinatie voor techniek , die eruit spreekt. Bliepjes en computers, tapes en cameraatjes: de hele film door wil de regisseur laten zien dat er een ander tijdperk op aanbreken stond.

Met : Sean Connery, Christopher Walken , Martin Balsam

Geen opmerkingen: